ขอบคุณที่เลือกซื้อสินค้าจาก Putty Thailand สินค้าจะจัดส่งถึงคุณลูกค้าโดยเร็วที่สุด